BERAPA KG BERAS UNTUK ZAKAT FITHRI?

Ukuran Shadaqah (Zakat) Fithri Tanya : “Berapakah nilai sebenarnya untuk 1 sha’ yang disebutkan dalam hadits terkait dengan Zakat Fithri?” Jawab : “Shadaqah (Zakat) Fithri Wajib dibayarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai (uang, pen). ADAPUN UKURAN 1 SHA’ KURANG LEBIH = 3 KG .” Al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wal al-Ifta’ Fatwa … Lanjutkan membaca BERAPA KG BERAS UNTUK ZAKAT FITHRI?