BERAPA KG BERAS UNTUK ZAKAT FITHRI?

Oleh / Shw 2 1436 / Fatawa

Ukuran Shadaqah (Zakat) Fithri
Tanya :
“Berapakah nilai sebenarnya untuk 1 sha’ yang disebutkan dalam hadits terkait dengan Zakat Fithri?”

Jawab :
“Shadaqah (Zakat) Fithri Wajib dibayarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai (uang, pen). ADAPUN UKURAN 1 SHA’ KURANG LEBIH = 3 KG .”
Al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wal al-Ifta’
Fatwa no. 17299
Ketua : ‘Abdul ‘Aziz bin Baz

Asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz :
“Zakat Fithri dengan sha’ kita sekarang adalah kurang lebih 3 Kg.”
Fatawa Nur ‘Ala ad-Darb 15/279

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah
“Ukuran 1 sha’ dalam kilo adalah = kurang lebih 3 Kg”
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2505

Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad al-Luhaidan hafizhahullah:
Tanya : Berapa ukuran 1 sha’?
Jawab : 1 sha’ ukurannya adalah 3 Kg
(Arsip Kumpulan Tanya Jawab asy-Syaikh Badr al-‘Anazi dengan asy-Syaikh al-‘Allamah Shalih al-Luhaidan)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin Rahimahullah :
“Ukuran Zakat Fithri adalah 1 sha’ makanan, Sha’ Nabawi. Yang aku ukur, = 2 kg 40 gr. (2040 gr). Yakni sekitar 2,250 Kg Beras.”
Fatawa Nur ‘ala ad-Darb (2/10)

Ket :
▪ Pemerintah RI melalui Depag RI tahun lalu menghimbau untuk mengeluarkan Zakat Fithri sebesar 2,7 Kg.
▪ Tahun ini (1436 H) ada juga himbauan dari MUI Jatim, untuk mengeluarkan Zakat Fithri 3 Kg.
▪ Sementara dalam Peraturan Menag RI No. 52 tahun 2014 , dijelaskan bahwa Zakat Fithri 2,5 Kg.
Kita telah tahu bagaimana pendapat-pendapat yang ada di kalangan ‘Ulama Kibar Ahlus Sunnah masa ini. Jika Anda mengeluarkan 3 Kg, maka itu :
1. Lebih BERHATI-HATI insya Allah.
2. Sesuai dengan fatwa banyak ulama Ahlus Sunnah masa ini.
3. Sesuai dengan himbauan MUI Jatim.
Wallahu alam

Majmu’ah Manhajul Anbiya