DI ANTARA KEJAHATAN SURURIYAH : MENCELA PARA ‘ULAMA SUNNAH DAN MELECEHKANNYA

Oleh / Saf 14 1438 / Kelompok Sesat

#Wafat_Muhammad_Surur

Muhammad Surur Zainal Abidin mencela asy-Syaikh bin Baz dan para ulama Sunnah lainnya yang duduk di Hai’ah Kibarul Ulama, dengan celaan yang sangat tajam. Di antaranya ucapan Muhammad Surur : “Jenis lain adalah orang-orang yang berbuat tanpa ada rasa takut, yang selalu menyesuaikan sikap-sikapnya dengan sikap para tuannya (pemerintah Saudi)…. Ketika para tuan ini meminta bantuan (pasukan) dari Amerika (untuk menghadapi Saddam Husain yang sosialis, pent), dengan sigap para budak tersebut (para ‘ulama) mempersiapkan dalil-dalil yang membolehkan perbuatan itu. Ketika para tuan tersebut berseteru dengan negeri Iran yang Rafidhah, serta merta para budak tersebut menyebutkan kejelekan-kejelekan Rafidhah…” (Majalah As-Sunnah, edisi 23 hal. 29-30).

Dia juga berkata tentang para ulama tersebut : “Perbudakan di masa lalu cukup sederhana, karena si budak hanya mempunyai tuan (secara langsung). Adapun hari ini, perbudakan cukup rumit. Rasa heranku tak pernah sirna terhadap orang-orang yang berbicara tentang tauhid namun mereka para budak dari budaknya budak, yang budak ini juga budaknya sang budak. Tuan mereka yang terakhir adalah seorang nashrani.” (Majalah As-Sunnah edisi 26)

Maksud dia adalah bahwa para ‘ulama itu adalah budak-budaknya Pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi adalah budaknya Raja Fahd bin Abdul Aziz. Sedangkan Raja Fahd budaknya George Bush yang nashrani. Sementara Bush ini sebenarnya juga adalah budaknya Yahudi.

Betapa keji Muhammad Surur dalam merendahkan dan menghina para ulama besar Ahlus Sunnah Salafiyyun. Laahaula wala Quwwata illa billah.